Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa

energiahuolto

Sähköverkonhaltijoiden varautumissuunnittelu

Sähkömarkkinalain mukaan verkonhaltijan tulee laatia varautumissuunnitelma ja varautumissuunnittelun kehittämisohjelma. Tätä varautumissuunnittelua valvoo Huoltovarmuuskeskus.

Tarkemmat ohjeet suunnitelman ja kehittämisohjelman laatimisesta ovat täällä.

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen on yrityksissä ja organisaatioissa jatkuvaa toimintaa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on ennalta varauduttu, yritys/organisaatio selviää tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla. Nykypäivänä yrityksen/organisaation jatkuvuussuunnittelussa tulee huomioida toimittaja- ja alihankintaverkoston kyky toimia häiriötilanteissa.

HUOVI-portaali sisältää jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseksi hyviä käytänteitä, kuten ohjeita, artikkeleja ja jatkuvuudenhallinnan itsearviointisovelluksen. Portaali toimii myös viestintäkanavana poolien ja alan yritysten välillä.

Toimintaverkostojen jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi on tehty Jatkuvuudenhallinnan suositukset, joita yritys ja organisaatio hyödyntää tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa.

Suomen Huoltovarmuusdata oy

Suomen Huoltovarmuusdata oy on Huoltovarmuuskeskuksen perustama kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori. Toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan tärkeimmät tiedot ovat käytettävissä kaikissa olosuhteissa. SHVD tarjoaa palveluja niin hallinnolle kuin yrityksillekin.