Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa

Teollisuuden kyberuhkat kuriin entistä valmistautuneempana

Huoltovarmuuskeskus yhdessä yritysten ja VTT:n kanssa ovat kehittäneet räätälöityjä parannusratkaisuja teollisuuden kyberturvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

Nyt päättyvän KYBER-TEO -hankkeen tulosten evästäminä yrityksillä on jatkossa paremmat valmiudet suojautua mahdollisilta kyberuhkilta.

Lue lisää täältä

 

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen on yrityksissä ja organisaatioissa jatkuvaa toimintaa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on ennalta varauduttu, yritys/organisaatio selviää tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla. Nykypäivänä yrityksen/organisaation jatkuvuussuunnittelussa tulee huomioida toimittaja- ja alihankintaverkoston kyky toimia häiriötilanteissa.

HUOVI-portaali sisältää jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseksi hyviä käytänteitä, kuten ohjeita, artikkeleja ja jatkuvuudenhallinnan itsearviointisovelluksen. Portaali toimii myös viestintäkanavana poolien ja alan yritysten välillä.

Toimintaverkostojen jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi on tehty Jatkuvuudenhallinnan suositukset, joita yritys ja organisaatio hyödyntää tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa.

Suomen Huoltovarmuusdata oy

Suomen Huoltovarmuusdata oy on Huoltovarmuuskeskuksen perustama kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori. Toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan tärkeimmät tiedot ovat käytettävissä kaikissa olosuhteissa. SHVD tarjoaa palveluja niin hallinnolle kuin yrityksillekin.