Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa

Huoltovarmuuden skenaariot 2030

Huoltovarmuusorganisaation yhteistyöprojektin tuloksista on julkaistu ”Huoltovarmuuden skenaariot 2030”-loppuraportti.

Lue loppuraportti

Lue tiivistelmä hankkeen tuloksista

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen on yrityksissä ja organisaatioissa jatkuvaa toimintaa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on ennalta varauduttu, yritys/organisaatio selviää tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla. Nykypäivänä yrityksen/organisaation jatkuvuussuunnittelussa tulee huomioida toimittaja- ja alihankintaverkoston kyky toimia häiriötilanteissa.

HVO Extranet -portaali sisältää jatkuvuudenhallinnan, varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämiseksi hyviä käytänteitä, kuten ohjeita ja artikkeleja. Vuoden 2018 aikana HVO Extranetiin tuodaan myös uudistettu jatkuvuudenhallinnan itsearviointityökalu. Portaali toimii myös viestintäkanavana poolien ja alan yritysten välillä.

Toimintaverkostojen jatkuvuudenhallinnan kehittämiseksi on tehty Jatkuvuudenhallinnan suositukset, joita yritys ja organisaatio hyödyntää tarjouspyynnöissä ja sopimuksissa.

Suomen Huoltovarmuusdata oy

Suomen Huoltovarmuusdata Oy on Huoltovarmuuskeskuksen perustama kriittisten tietojärjestelmien palveluoperaattori. Toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan tärkeimmät tiedot ovat käytettävissä kaikissa olosuhteissa. SHVD tarjoaa palveluja niin hallinnolle kuin yrityksillekin.